Hoppa till sidans innehåll

Därför är Korpens roll viktig inom RF


Korpens roll inom svensk idrottsrörelse är unik. Vi är det förbund som är bredast och som har en lång historia av att slussa in rörelsesugna i ett aktivt motionsliv, genom hela livet, utan att behöva passera höga trösklar.

I maj är det dags för det så kallade Riksidrottsmötet med RF-stämma, ett årsmöte som hålls vartannat år. Inför mötet har vi arbetat fram argument och resonemang för att säkerställa vår ställning inom den stora idrottsfamiljen om/när det blir en debatt om Korpens ställning inom idrottsrörelsen.

Det vi är angelägna om att förtydliga i vår roll inför alla andra förbund är vår ställning som ett kompletterande förbund. Vi konkurrerar inte. Vi önskar att alla ska se oss som möjliggöraren för människor som annars inte hittat in eller tillbaka till föreningsliv och idrottsrörelse.

Vi har delat upp våra argument och ståndpunkter i tre punkter för att på så sätt bekräfta vår roll inom svensk idrott och vår rätt till särskild uppdragsersättning: uppdraget, rollen i utvecklingen av svensk idrott och vår bakgrund inom RF.

För dig som vill fördjupa dig (och känna stolthet) så kommer här våra argument:

Vårt uppdrag

I RF:s Strategi 2025 passar vår verksamhet som hand i handske. Korpen har djup kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med bredd- och motionsidrott i målgrupper som inte alltid känner sig hemma i den övriga idrottsrörelsen. Med de unga, de vuxna (ofta i anslutning till arbetsdagen) och de äldre. Det ger Korpen insikter om hur en inkluderande organisering kan se ut.

Korpens organisationskultur fungerar som en dörröppnare mot nya målgrupper. I Korpen är det enkelt och tillgängligt att motionera. Alla är välkomna. Och alla känner sig välkomna. Som en konsekvens av strategi 2025 utvecklar Korpen nu sin verksamhet och kommunikation för att ytterligare öka tillgängligheten och sänka trösklarna för motionsidrott inom RF.

Vår roll i utvecklingen av svensk idrott

Inom idrottsrörelsen vill Korpen bidra till utveckling genom att:

 • Utveckla och fånga upp nya sätt att motionera och idrotta, på fritiden och inte minst i anslutning till arbetsdagen.
 • Nå nya målgrupper bland unga, vuxna och äldre som tidigare saknat närhet till svensk idrott. Korpen anstränger sig för att nå människor som andra inte når.
 • Fånga upp och utveckla nya spännande typer av föreningar och skapa moderna modeller för att organisera den föreningsdrivna idrotten.
 • Arbeta så att Korpen snabbt kan ställa om och täppa till luckor, tex vita fläckar, i svensk idrott. Korpen vill göra sådant som andra inte gör och möta nya behov kopplat till idrott och rörelse.
 • Fungera som sluss för individer, nya idrotter, nya former av fysisk aktivitet och nya föreningsmodeller vidare in i RF-familjen.
 • I samverkan möjliggöra för andra SF att nå nya målgrupper bland unga, vuxna och äldre.

Tonårsflickor är ett exempel på en målgrupp som Korpen numera fångar upp, men som stora delar av övriga idrottsrörelsen har svårt att nå. I Korpens öppna gruppträningar är tonårsflickor en betydande andel av deltagarna. Ett annat exempel är att Korpen, i samverkan med Fotbollsförbundet, driver ett pilotprojekt för att locka nyanlända till idrotten. Fotboll är en av världens största idrotter och är väl känd bland människor som kommer till vårt land. I samverkan mellan Fotbollsförbundet och Korpen möts den välkända idrotten med Korpens kompetens kring bredd- och motionsidrott och förmågan nå nya målgrupper och fungera som en sluss till övriga idrottsrörelsen.

Andra exempel på samverkan med andra medlemsförbund inom RF där våra låga trösklar och kompetens på motionsidrottsområdet bidrar är:

 • Seniorträning i samverkan mellan Korpen, PRO (som är en till Korpen ansluten nationell organisation) och Gymnastikförbundet.
 • Gruppträningsutbildningar i samverkan mellan Korpen och Gymnastikförbundet.
 • Fallträning för äldre i samverkan mellan Korpen och Judoförbundet.

Vår bakgrund och relation till RF

 • En centralorganisation med nationella organisationer som PRO, Ericsson-företagens idrottsförbund, SBAB, Vattenfalls idrottsförbund, Claes Ohlsson, SKPF, Caravan Club, Järnvägarnas idrottsförbund, Kriminalvårdens idrottsförbund, Hälsofrämjandet, Sjukvårdsanställdas, Hushållningssällskapet, Kommunanställdas, Telia idrottsförbund, Trafikverket, Posten, Autotec.

Korpen driver ett utvecklingsarbete för att öka engagemanget i de nationella förbunden. Nya nationella organisationer har också visat intresse för att gå med Korpen.

 • Ett specialidrottsförbund för bredd- och motionsidrott, med ca 50 aktivitetstyper bl.a. yoga, styrketräning, pingis, volleyboll, löpning, tipspromenader, padel, pickleball, dodgeball, fotboll, innebandy, hockeybockey, ishockey, zumba, golf.

Korpen fungerar som sluss för nya idrottsgrenar. Så var det till exempel med innebandyn som tog vägen över Korpen in i RF. Nu växer padel på ett liknande vis och nybildade Pickleboll-förbundet för samtal med Korpen om hur den verksamheten kan hitta sin plats i Korpen.

 • Ett kategoriförbund för företagsidrott som ansluter föreningar med koppling till arbetsplatser - korporationer. Dessa föreningar arrangerar verksamhet för sina medlemmar och ofta deltar de också i olika motionstävlingar. Anslutningen via Korpen till RF öppnar upp för att ansluta sig till annat SF. I bland är en öppen Korpförening arrangör och företagets anställda deltar i verksamhet som erbjuds alla.

Korpen är medlemmar i EFCS (European Federation for Companysports) som arrangerar tävlingar på motionsnivå mellan företag och länder.

Korpen har en respektfull historia. Första korpföreningen startade 1880 (enligt Johan R. Norbergs forskning). Svenska Korporationsidrottsförbundet, som redan då var en centralorganisation med nationella medlemsorganisationer, blev medlemmar i RF 1976. Då anslöts Korpen som ett särskilt förbund med ett tydligt uppdrag att bedriva motionsidrott. Korpen hade då med sig ett betydande eget statligt stöd. På sammanslagningsmötet beslutades att Korpen skulle få lika stort statsbidrag och lika många ombud på RIM som det största förbundet. Man hade också en fast plats i RS. 1987 omprövades Korpens medlemskap och åter igen beslutades om att särskild resurstilldelning ska gälla även i framtiden, den fasta platsen i RS togs dock bort. I samband med det senaste beslutet om statsbidragens fördelning markerades Korpens särställning med ett särskilt stimulansbidrag.

Uppdaterad: 05 APR 2019 09:57 Skribent: Camilla Waltin
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info