Hoppa till sidans innehåll

Historia

Korpen som organisation går långt tillbaka i tiden. Från de första korpklubbarna för över 100 år sedan till dagens folkrörelse med närmare 400 föreningar över hela Sverige.
  • Skapad: 18 JAN 2012 10:08

Starten på 1910-talet
De första korpklubbarna bildades redan 1912. Solskensolympiaden i Stockholm samma år blev på många sätt ett genombrott för svensk idrott. Så också för idrotten på arbetsplatserna. Personalgrupper och yrkeskårer bildade egna så kallade korporationsidrottsföreningar, bland andra Stockholmspolisens IF, Brandkårens IK i Stockholm, Malmö Polismäns GoIF, Örebro Poliskårs IF. Rörelsen började i yrkesgrupper med fysiskt krävande arbeten och spridde sig snart även till andra.

1940-talet - Frisk kropp och någonting att hoppas på
Det var efter andra världskriget som utvecklingen satte verklig fart. 1944 ombildades Stockholms Yrkeskorporationers Idrottssammanslutning till Stockholms Korporationsidrottsförbund, och året därefter, 1945, bildades Svenska Korporationsidrottsförbundet - Korpen - på initiativ av bland annat Stockholms stadsfullmäktiges ordförande, tillika ordföranden i Konsum, Carl Albert Andersson. Människan behövde en ”frisk kropp och någonting att hoppas på” sa Carl Albert Andersson.

Under 1940-talet arrangerades också så kallade "folkidrottsveckor" runt om i landet, där man varvade motionstävlingar med underhållning. Genom dem vände sig Korpen inte bara till folk på arbetsplatserna utan även till den breda allmänheten.

1950-talet – Spänst åt kvinnan
Under 1950-talet genomfördes en hel rad olika kampanjer, till exempel Sverigeloppet, som var en cykeltävling i etapper mellan Haparanda och Ystad. I anslutning till loppet ordnade Korpen lokala cykelarrangemang "i Sverigeloppets spår". "Kul på hjul" var ett annat cykelarrangemang med cykelturer med kontroller och tipsfrågor. Syftet var att få hela familjen att ha en både nyttig och trevlig dag tillsammans.

Tillsammans med Gymnastikförbundet arrangerades "Spänst åt kvinnan". Det var en kampanj för att öka kvinnors aktivitet och engagemang inom motionsidrotten. Tävlingar och aktiviteter speciellt för kvinnor, men också utbildning av kvinnliga ledare var medel för att nå målet.

Hälsoåret 1958 var Folksams stora jubileumsarrangemang, där Korpen medverkande tillsammans med många andra. Kampanjen innebar ett genombrott för Korpen, liksom för begreppet "familjemotion".

1960-talet - Människan, maskinen, miljön, motion
1960-talet var ett årtionde då Korpen satsade mycket på motion för familjen. Bland annat ordnades SM i familjemotion med lokala uttagningar och finaler på Skansen i Stockholm. En satsning gjordes också på pensionärsmotion, med till exempel rikstäckande bowlingturneringar, som blev mycket populära.

Men även arbetsplatserna uppmärksammades. Kampanjen 4M - människan, maskinen, miljön, motion lanserades för att motverka den nya folksjukdomen ryggbesvär, att öka den enskildes kondition och arbetsförmåga, samt att mer allmänt skapa en god arbetsmiljö och därmed öka trivseln och hälsan.

1970-talet- Medlem i Riksidrottsförbundet
Under 1970-talet fick motionscyklandet sitt stora genombrott. Överallt ordnades helgslopp eller stora cykelarrangemang. Det var också det årtionde då ledarutbildningen tog verklig fart. Många tusen ledare utbildades varje år för sina uppdrag inom de lokala motionsidrottsförbunden.

1971 anordnades en "motionslandskamp" mot Finland. I Sverige samverkade Korpen, Friluftsfrämjandet, Gångförbundet, Orienteringsförbundet och Friidrottsförbundet för att få svenskarna att "lunka-löpa" fem kilometer. Genom Friskusjakten ville man få fler ungdomar att engagera sig i Korpen och genom Aktiv semester skulle semestrande svenskar börja röra på sig under semestern, exempelvis med hjälp av motionsgymnastik på badstränderna.

1976 blev Korpen medlem i Riksidrottsförbundet, som ett specialförbund för motion och friskvård.

1980-talet Motionsgympan slår genom
1980-talet var decenniet då Prima Liv utvecklades som ett koncept för Korpens friskvårdsarbete. Det var också ett årtionde då motionsgympan fick sitt stora genombrott. Mångkampen var en rikstäckande tävling för femteklassare, arrangerad av Korpen tillsammans med Skolidrottsförbundet. Förutom motion var också information om vettiga frukostvanor en viktig del.

Vid riksstämman 1989 beslutades att förbundets namn skulle ändras till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

1990-talet Ökad konkurrens
Under 1990-talet ökade konkurrensen inom motions- och idrottssektorn dramatiskt. Många nya, framför allt kommersiella, aktörer dök upp på arenan. De individuella aktiviteterna ökade kraftigt, främst inom gympan. På förbundsstämman 1998 antogs visionsprogrammet VISION 2008 och styrelsen beslutade om ett nytt strukturprogram.

2000-talet
Efter millennieskiftet har Korpen fortsatt att utvecklats som organisation. Antalet medlemmar har ökat, antalet medlemsorganisationer likaså. På förbundsmötet i maj 2010 antogs nya stadgar. De innebar bland annat att Korpens högsta beslutande organ är representantskapet som ska hållas två gånger per år, vår och höst. Då togs också beslut om att uppdra åt förbundsstyrelsen att påbörja ett strategiskt och verksamhetsinriktat utvecklingsarbete där hela Korpens involveras. Arbetet ska utmynna i en strategisk verksamhetsplan för perioden 2013-2018.

2010-talet: Hälsoboom och Fokus Korpen
Vi befinner oss mitt i en hälsotrend och människor motionerar som aldrig förr- löpträning inför motionslopp, styrketräning på gym och uteträning med vad naturen har att erbjuda. Gruppträning är mycket populärt och särskilt pass med fokus på funktionell träning, dans och kropp och själ. Inom lagidrotterna dominerar fotboll, innebandy och rinkbandy- även boule och bowling drar mycket folk. Korpen fortsätter att växa bland ungdomar, och nu är vi snart uppe i 50 000 medlemmar i åldern 16-25 år!

Korpen har också fattat ett viktigt beslut om att genomföra en förändringsresa 2013-2018 tillsammans i hela organisationen. Vi kallar resan för Fokus Korpen och ledorden på färden är medlemmar, enkelt, kvalitet och rätt i tiden. Hur upplever du Korpen? Vi behöver ditt engagemang för att lyckas med förändringsarbetet!

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info