Hoppa till sidans innehåll

Om KIT- en del av Nätverk Korpen

10 JAN 2017 15:40
Hej och välkomna till min blogg om KIT (Korpens IT-system)! Eftersom detta är mitt första inlägg berättar jag här lite om bakgrund och visioner med det nya systemet, vad vi gjort hittills och vad som väntar 2017.
  • Skapad: 10 JAN 2017 15:40

Korpen skulle vinna på att i större utsträckning kommunicera vår starka värdegrund och låta den genomsyra medlemskommunikationen. Som ideell organisation behöver vi tydliggöra vad det innebär att vara medlem och uppmuntra till ett ökat engagemang. För att göra det möjligt måste relationen till medlemmarna utvecklas. Genom ett gemensamt system för medlemskommunikation och medlemshantering kan Korpen fördjupa och anpassa relationen till medlemmarna och involvera dem i verksamhetsutvecklingen. Detta system ska komplettera och kommunicera med andra system som används inom Korpen, till exempel Profixio och Idrottonline.

Det nya systemet – KIT, Korpens IT-system

Vi har under hösten inventerat många av de system som används inom organisationen idag, börjat att skissa upp de flöden och behov som ett nytt system behöver stödja. Allt utgår från de tre huvudpunkterna för projektet: Medlemskommunikation, medlemshantering samt avgiftshantering.

Planen vi arbetar efter är att nyttja så mycket som möjligt av de system som används idag men införa stöd för att systemen ska prata med varandra och för att minimera antalet olika inloggningar i olika system för medlemmen, lagledaren, aktivitetsledaren och föreningen. Därpå kan vi komma att införa ett eller flera nya system men det är i skrivande stund inte klart vilket eller vilka det kan röra sig om.

Vi vill införa stöd för många av de processer som idag sköts manuellt och som därmed tar mycket tid. Som exempel är vårt mål att medlemmar ska kunna anmäla sig till en aktivitet genom ”Mina sidor” och därmed kommer personen att registreras på aktiviteten och registrering för LOK-stöd sker per automatik.

Hur gör vi då?

Vi har som sagt påbörjat arbetet med att rita upp flöden (exempelvis vilka steg man som ny medlem går igenom när man första gången ska anmäla sig till och genomföra en aktivitet) och tar efter hand fram skisser för hur dessa flöden kan tänkas stödjas. Skisserna kommer att stämmas av med en arbetsgrupp bestående av representanter från olika föreningar. När skisserna är godkända kommer vi att arbeta fram en prototyp.

Prototypen kommer att remitteras hos verksamhetschefer och föreningsordföranden i samtliga föreningar. De har möjlighet att lämna feedback på vad som är bra, vad som behöver förbättras och om de anser att något saknas. Vi samlar in alla synpunkter och ser vad vi behöver åtgärda.

När prototypen är uppdaterad enligt remissrundan kommer den att läggas ut för samtliga medlemmar att titta på. Även i det här läget kommer det att finnas möjlighet att lämna feedback.

När organisationen känner sig tillräckligt nöjd med prototypen kommer Korpen att göra en upphandling. Upphandlingen kommer ge en mer precis kostnadsindikation som projektets styrgrupp och förbundsstyrelsen kommer att få ta ställning till. Riktlinjen för den budget som finns för framtagande och implementation är att systemet ska bekostas av det som återstår av ”50-kronan”* efter att avgift för försäkring är erlagd.

 

Tidplan KIT

Mitt första inlägg är slut. Hänger ni med så långt?

Kommentera gärna nedan!

* 50-kronan. Se protokoll för Representantskapet 2016

Skribent: Oskar Lind
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info