Hoppa till sidans innehåll

Kom igång


Viktiga grundinställningar i KIT

Kul att ni är igång eller på väg att starta upp er sida i Korpens gemensamma IT-system(KIT)! Nedan hittar ni instruktioner för viktiga grundinställningar som är bra att gå igenom när ni startar/eller har startat systemet. Det kan kännas som en stor mängd text för att komma igång, men var lugn. Det kommer gå smidigt att ta er igenom den och kom ihåg att ni alltid kan höra av er till This is a mailto link om ni, mot förmodan, fastnar på vägen.

All text nedan finns även i en utskriftsvänlig PDF-fil här. Manualer är levande dokument som ibland kan ändras, håll därför koll så din utskrivna manual har samma versionsnummer som den du hittar här på sidan. 

Ta mig till:

Steg 1 - Starta upp er sida
Steg 2 - Lägg till behörigheter
Steg 3 - Välj moduler
Steg 4 - Allmänna inställningar
Steg 5 - Medlemsinformation
Steg 6 - Status/Intresseområde
Steg 7 - Medlemskap för försäljning
Steg 8 - Lägg till aktivitet i schemat
Steg 9 - Ekonomihantering, Zoezi som servicebyrå

Var detta inte vad du letade efter?

Kolla in andra framtagna manualer till systemet.


Steg 1

Starta upp er sida

Använd länken (https://korpenriks.zoezi.se/staff#/pages/newsite) för att starta KIT för föreningen. Du behöver ha följande uppgifter till hands: föreningens bankkontonummer, organisationsnummer och mejladress till dig som administratör.

Lösenordet är: hejsan

Om du kopierar och klistrar in kontonumret så kan du behöva sudda en siffra och skriva in den igen, för att det ska fungera.

Se till att endast Fakturering är ikryssat under rubriken Funktioner i systemet (se bild).

Genom att starta systemet godkänner du avtalsvillkoren mellan Föreningen och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Nya GDPR (som började gälla 25 maj 2018) ställer ökade krav på oss vad avser krav på regelverk och uppföljning. Det innebär att vi formulerat avtalet på ett sätt som ska förenkla för föreningen att följa den nya lagen. Förutsatt att man följer avtalet, särskilt vad gäller att inte ha andra parallella register. Förbundets kansli ansvarar för samordning med IdrottOnline. Har föreningen några frågor kring villkoren är ni välkomna att kontakta Korpens rådgivningstjänst på telefonnummer 08-699 64 00 eller på This is a mailto link.

Observera att det kan ta en liten stund efter att du tryckt på knappen Starta längst ner innan systemet är igång.

Om allt har fungerat som det är tänkt så får du ett mejl med information om hur du kommer åt systemet. Följ länken i mejlet och logga in med det lösenord som du fått skickat till dig.

Om du skulle fastna och inte lyckas starta så når du Zoezis support på This is a mailto link eller på telefon 013-10 18 40.


Steg 2

Lägg till behörigheter

Under Personal/Lägg till kan du lägga till personal och styrelsen. Tänk noga igenom vilka olika behörigheter dessa personer ska ha. Dom som är administratörer i systemet kommer åt administrationsgränssnittet och kan göra lite mer än andra i systemet.

Behörigheten Ägare betyder att du har alla rättigheter som finns i systemet.

I vänstermenyn under Inställningar/Hantera behörighet kan du se alla Roller och Behörigheter.


Steg 3

Välj moduler

 1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
 2. Klicka på Hantera moduler.
 3. Här finns en lång lista över alla tillgängliga moduler med allt ifrån Betalningshantering till LOK-stöd och Schema. Vissa moduler kan du aktivera själv medan andra måste beställas och aktiveras av Zoezi. Några moduler ingår utan kostnad medan vissa kostar extra. Observera att ni får börja betala direkt även om ni inte börjar använda funktionen på en gång.
 4. Aktivera de moduler som passar er förening. Läs noga igenom hjälptexterna för respektive modul om du känner dig osäker.

Steg 4

Allmänna inställningar

 1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
 2. Klicka på Allmänt.
 3. Här finns flera olika flikar där ni kan göra inställningar för att anpassa systemet så att det passar just er förening. Några av flikarna i överkanten är extra viktiga.

Fliken Allmänt

Här lägger du in föreningens officiella uppgifter. Informationen som finns inlagd från start är hämtad från IdrottOnline i samband med att ni startade KIT.

Fliken Inloggning

Här kan ni ställa in hur medlemmar (och personal) ska kunna logga in. Vi rekommenderar att bara markera E-post eller användarnamn.

 

Fliken Autogiro

Här kan du lägga in föreningens BGC kundnummer. Ert bankgironummer som kommer stå på den autogenererade fakturan som går ut till medlemmar som gör ett köp i systemet.

Fliken Ekonomi

Här kan du lägga till eller ta bort olika betalsätt. De olika betalsätten går sedan att välja bland när ni lägger in en ny produkt (till exempel ett medlemskort eller en aktivitetsavgift).

Under den här fliken finns också er kontoplan. Utifrån den kan ni koppla konto direkt till en produkt. Från start är idrottens basplan inlagd. Vill ni ha fler konton så kan ni lägga till det.

Fliken Faktura

Här ställer du in betalvillkor för de fakturor som går ut till någon som gör ett köp. Du kan även fylla i Faktureringsavgift. Vi rekommenderar att rutan Skicka webbshopfakturor direkt längst ner är ifylld.


Steg 5 

Medlemsinformation

 1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
 2. Klicka på Medlemsinformation.
 3.  Här kan du ställa in vilken typ av information ni vill hämta in från era medlemmar. Tänk på att ni måste kunna motivera varför ni behöver den informationen (enligt GDPR). Samla alltså inte in några uppgifter som är ”bra att ha” men som egentligen inte fyller något uttalat syfte.

Kolumnen Visa
Här bestämmer ni vilka uppgifter som ska ligga i ert medlemsregister under medlemsinformation på en medlem. För att se exempel på den information ni i dagsläget samlar in klicka på Medlemmar i vänstermenyn, sedan Aktiva medlemskap/Aktiva medlemmar/välj person/Ändra information.

Kolumnen Visa vid registrering
Här bestämmer ni vilka uppgifter medlemmen ska lämna när den skapar sitt konto.

Kolumnen Krävs för medlem
Här bestämmer du vilka uppgifter som är ett måste när medlemmen ska skapa ett konto. Dessa uppgifter markeras med en röd asterisk i formuläret och medlemmen kan inte slutföra sin registrering förrän uppgifterna fylls i.
Om ni senare kommer på att ni behöver samla in mer information kan ni göra ändringarna här. Medlemmen blir då tvungen att lägga till uppgifterna nästa gång hen loggar in.

Kolumnen Krävs för personal
Här bestämmer du vilka uppgifter som krävs när en administratör lägger in en medlem manuellt.

Kolumnen Ändras av medlem
Här bestämmer du vilka uppgifter som medlemmen själv kan ändra på sin sida.


Steg 6

Status/Intresseområde

 1.  Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
 2. Klicka på Status/Intresseområde.
 3. Klicka på fliken Intresseområde.
 4. När en medlem skapar ett konto har ni som förening möjlighet att samla in ytterligare information kring personens intresseområden. Här kan du ställa in vilka intresseområden som ska visas överst när medlemmen registrerar sig.

 

         5. Så här visas intresseområdena när medlemmen registrerar sitt konto.


Steg 7

Medlemskap för försäljning

 1. Klicka på Inställningar i vänstermenyn.
 2. Klicka på Försäljning.
 3. Klicka på fliken Medlemskap.
 4. Klicka på knappen Lägg till nytt medlemskap för att skapa ett nytt medlemskap.

 

Skapa nytt medlemskap

 1. Namn – Här skriver ni namnet på medlemskapet, till exempel Medlemskort.
 2. Pris inkl moms - Här skriver du vad medlemskapet ska kosta.
 3. Moms – Sätts till 0%.
 4. Fast tidsperiod – Om rutan lämnas tom löper medlemskapet från det datum det köps och ett år framåt. Om rutan bockas i så löper medlemskapet för en fast tidsperiod som du anger (till exempel 1 januari-31 december).
 5. Förlängs automatiskt – Om rutan bockas i så förlängs medlemskapet automatiskt ett år och en faktura skickas automatiskt ut. Vi rekommenderar att rutan lämnas tom, dvs rutan ska INTE bockas i.
 6. Bokföringskonto – Välj alternativet Försäljning inom Sverige (3000). Om du lagt till egna konton så kan du välja att koppla ihop det här.
 7. Visa i webbshop – Rutan ska bockas i så att medlemskapet syns i webbshopen när medlemmen ska köpa medlemskapet. Om ni redan tagit in medlemsavgiften på annat sätt kan ni till exempel skapa ett medlemskap som heter ”Förbetalt medlemskap 0 kr” men se då till att rutan är tom så att medlemskapet inte syns för alla i webbshopen.
 8. Bild – Här kan ni ladda upp en bild som används i webbshopen för att visa medlemskapet.
 9. Beskrivning – Här kan ni skriva en förklarande text om medlemskapet. Det är särskilt viktigt för blivande medlemmar att få information om vad som ingår i medlemskapet innan de handlar. Det kan till exempel handla om bokningsregler och medlemsrabatter.
 10. Spara genom att klicka på Lägg till.


Steg 8

Lägg till aktivitet i schemat


Steg 9

Ekonomi - Zoezi som servicebyrå

 

Med Zoezi som anlitad servicebyrå sköter Zoezi all filhantering mellan KIT och banken. När allting rullar på minimerar detta den ekonomiansvariges arbete med kundreskontra, eftersom inbetalningar matchas automatiskt mot utestående kundfordringar. Mer om hur fakturaflödet fungerar kommer nedan i avsnittet Faktura, under Tillgängliga betalningssätt.


Zoezi som servicebyrå

För att göra Zoezi till er servicebyrå behöver ni på föreningen först ringa till kundtjänst på er internetbank och be att få öppna tjänsten autogiro. (Om ni redan använder autogiro kan ni tillsammans med Zoezi importera befintliga medgivanden till KIT.)

Ha föreningens organisationsnummer och annan relevant information tillgänglig:

 • Bankgironummer
 • ert kundnummer i banken OCH hos bankgirot (dessa är två olika kundnummer)
 • en inskannad kopia av ert senaste konstituerande styrelseprotokoll. Det konstituerande styrelseprotokollet visar vem eller vilka som är firmatecknare för föreningen, det vill säga vilka som äger rätt att sluta avtal för föreningen.

När servicebyråavtalet ska slutas:

 • Be banken om att OCR-kontroll alltid ska göras vid inbetalningar till ert konto
 • Att svarsfiler alltid ska skickas till servicebyrån.
 • Det kan vidare vara klokt att be om 3-5 dragningsförsök vid autogirodragningar, för de fall det saknas pengar på medlemmens konto vid dragning.
 • Vi rekommenderar att ni skaffar ett nytt bankgironummer enkom för Zoezi. Det är för att ni lättare ska kunna hålla ordning på de pengar som kommer in.
 • Se till att den e-postadress som är registrerad i KIT verkligen är den e-postadress som ni i föreningen använder. Det är till den e-postadressen som fakturor från Zoezi och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet skickas.

Meddela att Zoezi ska vara er servicebyrå: Zoezis servicebyrånummer är 940286.

När ni mottagit en bekräftelse från er internetbank om att en förbindelse med bankgirocentralen har upprättats ska ni knappa in bankgirokundnumret i KIT:

 1. Gå till Inställningar/Allmänt och klicka på fliken Autogiro.
 2. Kontakta supporten på Zoezi, This is a mailto link eller 013-10 18 40, och meddela att ovanstående moment är klara.

Tillgängliga betalningssätt

Föreningen kan i KIT välja att ta betalt för medlemskap och deltagaravgifter på flera olika sätt: Genom kortbetalningar, Swish och via faktura. Kostnaden för Swish- och kortbetalningar är som vi strax ska se något högre än kostnaderna för fakturametoden, men den kostnaden bör vägas mot fördelen av att få säkra och snabba intäkter, och att slippa jaga medlemmar som är sena med sina betalningar.

Ett allmänt råd då varje enskild transaktion, oavsett betalningssätt, medför kostnader är att försöka minimera antalet transaktioner, utan att för den sakens skull tappa nivån på de totala intäkterna. Årsmedlemskap är exempelvis att föredra framför kortare medlemskap. Är det dessutom möjligt att kombinera lösandet av medlemskap med samtidigt erläggande av deltagaravgift är det också en fördel.

I samtliga prisuppgifter nedan är momsen inkluderad. Procentsatserna är också justerade för moms. Vi vill ändå reservera oss för att prisuppgifter kan vara felaktiga – hör gärna av dig om du upptäcker felaktigheter!

Kortbetalning

Kortbetalningar kostar föreningen 3,75 kr per transaktion plus 3,75 % på det totala beloppet, en avgift som Zoezi tar ut för att täcka kortavgifter från kortutgivarna.

Exempel:
Vid en kortbetalning på 200 kr kommer föreningen i slutändan att erhålla 200 kr minus 3,75 kr (transaktionskostnad) minus 7,50 kr (3,75 % av 200 kr) = 188,75 kr.

Det är viktigt att budgetera med dessa kostnader, så att medlems- och deltagaravgifter inte sätts för lågt. Håll dock i minnet att det inte är tillåtet att ta ut en extra avgift för kortköp.

Kortbetalningar landar på ett klientmedelskonto hos Zoezi och betalas ut till föreningen en gång i veckan, med avdrag för ovanstående kortavgifter.

Swish

Det finns två Swish-lösningar för organisationer: Swish Handel och Swish Företag. KIT kräver Swish Handel, så för att kunna ta emot Swish-betalningar behöver ni kontakta banken och upprätta ett avtal för Swish Handel.

Swish-inbetalningar kommer in på föreningens konto direkt, utan avdrag. Kostnaden per Swish-inbetalning är 1% +1 kr per transaktion och faktureras föreningen månatligen och i efterhand av Zoezi. Swish är en banktjänst och är som sådan momsbefriad, varför Zoezi inte ska lägga moms på Swish-kostnaden. Bankens kostnader för Swish tillkommer, dessa faktureras av er bank

För att ta emot betalningar via Swish behöver föreningen först kontakta sin bank för att teckna ett avtal om Swish Handel. I samband med detta får ni ett Swish-nummer som kopplas till föreningens konto.

Bankernas tillkommande kostnader för Swish Handel (per Swish-nummer)

Swedbank: Uppläggningsavgift 1 000 kr, månadsavgift 50 kr (600 kr/år). 3 kr per mottagen swish.
Handelsbanken: Uppläggningsavgift 795 kr, månadsavgift 85 kr (1 020 kr/år). 2,85 kr per mottagen swish.
SEB: 750 kr/år, 3 kr per mottagen swish.
Nordea: Uppläggningsavgift 0 kr 2018 (ordinarie avgift 500 kr). Årsavgift 500 kr. 1,50 kr + 0,3% per transaktion, max 10 kr.
Danske Bank: Uppläggningsavgift 475 kr, månadsavgift 50 kr (600 kr/år). 2 kr för belopp upp till 100 kr; 2,50 kr för belopp mellan 101 - 1 000 kr; 3 kr för belopp över 1 000 kr.

Faktura

Faktureringsprocessen

En faktura skapas enklast genom att en medlem själv går in och tecknar ett medlemskap eller anmäler sig till en aktivitet, men det kan naturligtvis hända att föreningen själv behöver upprätta en faktura. När så sker är det viktigt att minnas att fakturan inte går iväg förrän någon på föreningen väljer att bekräfta betalningarna i KIT. Först när det är gjort går en faktura upprättad på kansliet iväg.

1. Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, välj Fakturor och klicka på Bekräfta samtliga.

Autogirofakturor kräver samma behandling. En gång i månaden behöver någon på föreningen välja att bekräfta autogirobetalningarna för att en autogirofaktura ska skapas och en order om autogirodragning ska gå iväg till banken.

1. Klicka på Ekonomi i vänstermenyn, klicka på Autogiro och Bekräfta betalningar. Klicka på knappen Bekräfta samtliga.

Om föreningen använder Zoezi som servicebyrå prickas autogiroinbetalningar automatiskt av mot föreningens kundreskontra. Även manuella inbetalningar matchas mot kundreskontra, under förutsättning att inbetalningen skett med rätt OCR-nummer. Skulle medlemmen sakna täckning på kontot när en autogirodragning ska göras, använda fel fakturanummer vid manuell betalning eller betala in för lite eller mycket, så dyker det upp ett Att göra-ärende inne i KIT (syns i vänstermenyn) hos den som är ekonomiansvarig, med information om vilken åtgärd som behöver företas.

Kostnader vid fakturering

Att upprätta en faktura i KIT är gratis, men detta ska vägas mot risken att föreningen inte får betalt i tid – eller än värre, inte får betalt alls. Automatiska påminnelseutskick finns som valbar tjänst i KIT, men för varje påminnelse som går ut tar Zoezi en avgift om 37,50 kr (månatlig fakturering). För att inte gå back vid utskick av en påminnelse behöver föreningen således ålägga medlemmen en påminnelseavgift om 75 kr, vilket av medlemmen kan upplevas vara i högsta laget.

I enklaste fall går en faktura ut till medlemmen via mejl. Måste fakturan skrivas ut och postas ska kostnader för utskrift, kuvertering och porto tas med i ekvationen. Vi nämnde tidigare att det inte är tillåtet att lägga på en extra avgift för kortköp, men det kan nämnas att det är tillåtet att lägga på en fakturaavgift för att täcka administrativa kostnader. Hur hög en avgift får vara är inte lagstadgat, mer än att avgiften ska vara rimlig.

Kostnad för bankgiroinbetalningar
Även vanliga inbetalningar till föreningens bank- eller plusgiro medför en kostnad, som åläggs föreningen av banken, så helt kostnadsfri är faktureringen ändå inte.

Swedbank: I Föreningserbjudande Idrott ingår 500 fria inbetalningar till bankgiro per år, därefter kostar inbetalningar 1,50 kr/st.
Handelsbanken: 1,50 kr per inbetalning.
SEB: 500 fria inbetalningar till bankgiro per år, därefter kostar inbetalningar 1,50 kr/st.
Nordea: 500 kostnadsfria inbetalningar per år, sedan 1,70 kr/st.
Danske Bank: 1,50 kr per inbetalning.

Uppdaterad: 05 MAJ 2020 12:53 Skribent: Simon Ruuth
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info