Hoppa till sidans innehåll

Nöjd Medlemsindex (NMI)

Korpens Nöjd Medlemsindex är vår gemensamma undersökning där vi tar reda på vad medlemmarna tycker om vår verksamhet. Den skickas ut vartannat år och är ett bra verktyg för föreningens utvecklings och förbättringsarbete.
  • Skapad: 05 MAJ 2017 10:07

NMI (Nöjd medlemsindex) är ett etablerat arbetssätt för att få föreningen att öka kommunikationen med sina medlemmar. Med hjälp av ett antal frågor får föreningen bra underlag för sitt utveckling- och förbättringsarbete.

Hur funkar Korpens NMI?

Med hjälp av Korpens NMI kan du och din förening på ett strukturerat och återkommande sätt få ta del av vad era medlemmar tycker om verksamheten.

Korpens NMI är en matematisk modell som används för att mäta nöjdheten mot medlemmar kopplat till föreningens aktivitetsutbud och sammanställs från följande frågeställningar i enkätform:

  • Hur nöjda medlemmarna totalt sett är med verksamheten
  • Hur rekommendationsbenägna de är
  • Hur troligt det är att de kommer att fortsätta att delta i verksamheten

Dessa frågeställningar ger ett index för hur nöjda medlemmarna är med verksamheten och är ett bra mätvärde för ett kvalitetsarbete. Utöver detta index bygger en­käten på frågor kring Korpens kärnverksamhet, det vill säga lagidrott, gruppträning och individuell idrott.  

Din förening kan använda Korpens NMI för att ta reda på vad era medlemmar tycker att ni ska prioritera i föreningens kvalitetsarbete samt för att utvärdera de insatser ni prioriterat under året. För Korpen riks ger NMI:n också en vägvisning kring vilka centrala verktyg och insatser som behövs.

När ni vet vad era medlemmar tycker återstår det viktigaste: Hur ska ni använda er av resultaten i er verksamhetsutveckling? Här är er föreningsutvecklare samt SISU Idrottsutbildarna en resurs som stödjer er i nästa steg.

Hur ofta görs NMI-undersökningarna?

Korpens NMI görs vartannat år, ojämna år. Den senaste NMI-undersökningen skickades ut oktober 2019 till ca 60 000 medlemmar.

Vilka föreningar deltar i undersökningen?

Alla korpföreningar som har minst 50st medlemmar, över 15 år, registrerade i KIT deltar i undersökningen samt får tillgång till resultatet för sin förening.

Hur skickas den ut till medlemmarna?

Korpens NMI mailas ut till alla föreningens medlemmar, över 15 år, som finns registrerade med e-postadress i KIT. 

Vad kostar det för föreningen?

Korpen riks står för framtagandet av undersökningen, kostnaden för mailutskicket samt resultatinsamlingen av NMI-undersökningen. Föreningen kan välja att lägga till specifika frågor, göra sms-utskick m.m mot en extra kostnad.

Vi vill veta mer!

Kul! Läs igenom arbetsmaterialet vi tagit fram för mer information om undersökningen och hur din förening kan använda sig av den.

Du kan även kontakta...

Leif Gerhardsson
This is a mailto link
08-699 64 01

Skribent: Camilla Waltin
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info