Hoppa till sidans innehåll

Ekonomi - coronastöd


Coronavirusets effekter på samhället syns nu, inte minst ekonomiskt. För kunna lindra de ekonomiska följderna är det angeläget att ni tar har en tydlig överblick över er förenings ekonomiska situation och agerar ut efter det. Vi rekommenderar alla föreningar att hela tiden följa upp och se över budgeterade kostnader och intäkter.

Om föreningen valt att ställa in hela eller delar av verksamheten kommer det att resultera i minskade intäkter, och det är nödvändigt att göra en prognos för de två kommande kvartalen utifrån de nya förutsättningarna. Hur mycket pengar kan vi räkna med att få in framöver och vilka kostnader kommer vi att ha? Som stöd för er föreningar har vi sammanställt en rad frågor och svar samt bra länkar.

Arbetgivaransvaret

Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter dig in i hur du hanterar olika situationer med anledning av viruset. Arbetsgivaralliansen (Idrottens arbetsgivarorganisation) har tagit fram en guide kring de övervägande ni som förening kan behöva göra: https://www.arbetsgivaralliansen.se/radgivning/corona/. Ni kan även ställa era frågor direkt till Arbetsgivaralliansen på telefon 010-288 15 00 eller epost This is a mailto link.

Riksidrottsförbundet har en samlingssida för arbetsgivarfrågor: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/samladinfoomarbetsgivarfragor

Skatteverket har också samlat bra information för ideella föreningar en bit ner på denna sida:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer.4.1c68351d170ce554527537.html

Verksamhetsfrågor

Vi som förening har beslutat att ställa in delar av den regelbundna träningsverksamheten med anledning av coronaviruset. Måste vi betala tillbaka delar av deltagaravgiften till våra medlemmar nu?

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på frågan om en förening måste betala tillbaka del av deltagaravgiften om föreningen väljer att pausa eller avbryta den regelbundna verksamheten. Men utgångspunkten är att relationen mellan föreningen och deltagarna i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument.

Det innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan föreningen och medlemmarna som deltar i idrottsverksamheten. Därmed är föreningen inte tvingad att skyndsamt återbetala del av deltagaravgiften när verksamhet inte kan genomföras. Föreningen kan å andra sidan inte hävda att det handlar om force majeure, så länge föreningen utifrån regerings- och myndighetsbeslut teoretiskt kan genomföra verksamheten. För att hitta svaret på frågan om delvis återbetalning – eller ersättningsverksamhet vid senare tidpunkt – måste föreningen ta stöd av det (mer eller mindre tydliga) avtal som finns mellan förening och medlemmar gällande träningsverksamheten

Riskerar föreningen att få mindre LOK-stöd på grund av färre aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade rullat på som vanligt. RF kommer göra en fyllnadsutbetalning under hösten 2020. Exakt hur den kommer gå till är ännu inte helt klarlagt.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod

Löner, skatter och avgifter

Hur kan vi snabbt minska våra utgifter för att inte behöva säga upp anställd personal?

Det finns från och med 16 mars möjlighet till korttidspermittering/korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Ansökan öppnar 7 april. Stödet tillämpas dock retroaktivt från den 16 mars och kommer att gälla under hela 2020. Information om stödet uppdateras löpande på tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad- information-om-covid19/korttidspermittering.html

Vad gör jag om min förening har betalningssvårigheter på grund av coronaviruset?

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan organisationer som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Coronapandemin är en oförutsedd händelse och något som de drabbade organisationerna inte har kunnat råda över. Organisationen måste dock fortfarande kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen alltså har varit tillfälliga.

Skatteverket ska bevilja ansökan om det inte finns särskilda skäl som talar emot ett anstånd, till exempel att arbetsgivaren har mer än försumbara skulder. Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpa gru ndavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

Vad gäller vid sjukdom?

Vid sjukdom är det möjligt att vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg och karensdagen är borttagen. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Staten tar tillfälligt kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Viktigt för personalen att veta är att det är de själva som måste ansöka om pengar för karensdagen via försäkringskassan. Informationen uppdateras löpande på försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har- galler

Övriga kostnader

Övriga kostnader Det är nu viktigt att se över vilka kostnader som finns (hyra, leasingavtal osv). Om det finns ett behov av att minska kostnaderna under en period ta i första hand kontakt med respektive avtalspart för att se om det går att förhandla ner kostnaderna och säg upp de avtal som inte är nödvändiga. Om det blir nödvändigt med ett lån för att rädda verksamheter erbjuder Riksbanken bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till företag verksamma i Sverige.

Hör med föreningens bank om denna möjlighet finns för just er. https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-omriksbanken-och-coronaviruset/sa- fungerar-riksbankens-lan-till-foretag-via-bankerna/.

Uppdaterad: 24 SEP 2020 09:44 Skribent: Camilla Waltin
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info