Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd för föreningen


Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har tilldelats medel från Riksidrottsförbundet för att stödja och stimulera i återstarten av verksamheten även under 2022. Stödets mål är att föreningen ska kunna behålla, återrekrytera och rekrytera medlemmar. 

Vi tagit fram ett antal insatser som ska komma föreningen till del på olika sätt och som syftar till att stimulera återstarten. Ett viktigt internt mål är även att det ska upplevas som enkelt för föreningarna att kunna ta del av medlen. Nedan kan du läsa mer om de insatser som ska stötta organisationens återstart. 

Viktig distinktion. Dessa medel är inte till för att täcka tidigare intäktsbortfall eller kostnadsökningar för föreningen eller täppa till hål i budgeten, det kommer under hösten komma en till omgång för ansökan av kompensationsstöd hos RF där din förening kan ansöka utifrån dessa parametrar. Återstartsmedlen är framåtsyftande. 

Insatser i återstartsstödet

Återstartsmedel förening/förbund

Detta bidrag riktar sig till föreningar och Nationella organisationer. Medel från denna insats ska enkelt kunna fås genom ett telefonsamtal till er föreningsutvecklare där ni beskriver en idé ni har inför återstarten. Det handlar om mindre insatser för att kicka igång verksamheten igen och uppnå målet att behålla, återrekrytera och rekrytera medlemmar. 

Det kan till exempel handla om pengar till marknadsföring av verksamheten, inköp av material, utbildning av ledare till en ny verksamhet till en sammanlagd kostnad om max 10 000kr. Det behöver inte skrivas någon ansökan. Detta stöd ska i första hand nyttjas för att stimulera verksamhet för målgruppen 20 år och äldre. 

Har du frågor kring denna insats eller vill bolla idéer? 

Kontakta ansvarig Andreas Fält, This is a mailto link, eller din föreningsutvecklare. 

Projektstöd IF - Återstart 

I denna insats kan föreningen söka medel för en större summa än de 10 000kr som vi beskrivit ovan. Ansökningsprocessen är densamma som för Projektstöd IF Ungdomsidrott men med den stora skillnaden att dessa medel riktar sig till verksamhet för målgruppen över 20 år. 

Projekten ska ha målet att behålla, återrekrytera eller rekrytera medlemmar och kan rikta sig mot alla åldrar, men främst då mot målgruppen över 20 år, då det för yngre målgrupper redan finns ett sökbart projektstöd. Stöden går även att kombinera om det kan göra större verkan för ert projekt. 

För att kunna erhålla medel från Projekstöd IF -Återstart behöver verksamheten ni söker stöd för finnas i KIT så att den syns på korpen.se. Kontakta Andreas Fält, This is a mailto link, om ni behöver stöd för att komma igång med KIT. 

Vi tar emot ansökningar löpande, notera dock att stöd endast beviljas för insatser framåt i tiden, det går inte att söka återstartsstöd för en redan genomförd aktivitet. Medel fördelas under 2022 så länge pengar finns kvar, vi reserverar oss för att de kan komma att ta slut innan projektperioden är slut

Har du frågor kring denna insats eller vill bolla idéer?

Kontakta ansvarig Pär Ånell, This is a mailto link, eller din föreningsutvecklare. 

Stöd om 25kr/medlem förlängs till 30 juni 2022 

Vi förlänger det stöd till föreningen på 25 kr för varje nytecknat och förlängt medlemskap som registreras i KIT och som förbundsstyrelsen tog beslut om för 2021. Det gäller nu till 30 juni 2022.

Har du frågor kring denna insats?

Kontakta ansvarig Magnus Wreile, This is a mailto link

Regionala konferenser 

Vi vill stötta våra SDF att under hösten 2021 arrangera och samla sina föreningar på regionala konferenser för att mötas, tanka inspiration och lära av varandra. Här ligger stor vikt vid att respektive SDF har en egen kraft att driva arbetet med konferensen och vi kommer från förbundskansliet att stödja med innehållsplanering och medel för att det ska bli billigt för föreningarna att delta.  

SDF kan med fördel samarrangera en regional konferens med ett eller flera andra SDF för att underlätta och effektivisera planering och genomförande. 

Har du frågor kring denna insats?

Kontakta ansvarig Peter Kanth, This is a mailto link, eller ditt SDF:s kontaktperson på förbundskansliet. 

Nystartskampanj och kommunikation 

En viktig del för lyckas med återstarten är att vi syns och att våra nuvarande, tidigare och presumtiva medlemmar ser att verksamheten är igång igen och att de kan anmäla sig. Vi kommer därför gå ut med en större kampanj under hösten med målet att Korpen syns ännu mer, såväl nationellt som lokalt, under hösten.  

Har du frågor kring denna insats?

Kontakta ansvarig Sofia Melander, This is a mailto link

Uppdaterad: 26 AUG 2021 13:20 Skribent: Simon Ruuth
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info