Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd ungdomsidrott

Från och med 1/1 2020 finns inte längre Idrottslyftet, däremot finns det fortfarande möjlighet att söka bidrag för särskilda satsningar riktat mot ungdomar.
 • Uppdaterad: 29 SEP 2020 13:53

Syftet med Projektstöd ungdomsidrott är att skapa förutsättningar för föreningen att utveckla sin ungdomsidrott i enlighet med Fokus Korpen 2025Ett tips är att jobba med det nya arbetsmaterialet för Fokus Korpen 2025 för få en samsyn i föreningen om vad ni ser som viktigt att utveckla kopplat till målgruppen ungdomar.

Ansökningar behandlas löpande inom alla tre områden.

Inom vilka områden kan vi söka bidrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet?

Område 1 - Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten

Föreningen ska förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten genom att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

  Ett projekt behöver inte vara så stort och svårt. Tänk så här:
  Hur får vi största möjliga effekt på en relativt liten insats? Tänk smart alltså.

  Här är ett par exempel på projekt som beviljats medel:

  Korpen Huddinge Botkyrka fick 9 000 kr för att få fler ungdomar att stanna i föreningsidrotten. Ett gäng 15-åringar hade tröttnat på parkouren- vad ville de göra i stället?

  - Vi skulle vilja styrketräna! Lära oss mer av andra och sedan av varandra, sa killarna.

  Det fixar vi, tänkte de ansvariga i föreningen, sökte 9 000 kr och såg till att ungdomarna utbildades i såväl Korpens gröna och sköna ledarskap (föreningen ser till att alla nya ledare gör det) som styrketräning.

  Projektet blev lyckat, inte minst med tanke på att killarna fortsätter och att de blir fler.

  Lite mer pengar, 27 000 kr, fick Korpen Storsjön för att få att få ungdomar att stanna i föreningsidrotten. De har satt unga i rörelse genom att utbilda unga ledare i pickleball.

  De unga ledarna har i sin tur hållit i pickleball-pass för ungdomar. Det som ändå blev lyckat, skulle ha blivit ännu mer, men Corona har satt käppar i hjulen. Föreningen går dock vidare på inslagen väg när restriktionerna lättar i ett projekt där största delen gått till material och hallhyror.

Område 2 - Utbildade ungdomsledare i IF

All ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

 • Utbilda ungdomsledare i Korpens Gröna och sköna ledarskapsutbildning. Bidrag kan sökas för omkostnader för utbildningen samt för framtagning av utbildningsplan i föreningen. Kontakta gärna din föreningsutvecklare för att få hjälp med att skräddarsy ansökan för just din förening.
 • Utbilda ungdomsledare i idrottsspecifika utbildningar via annat Specialidrottsförbund eller extern utbildare (för idrotter som finns/ska startas upp i föreningen).

Bidrag kan sökas för satsningar inom om tvåårig tidsperiod (1/1 2020 – 31/12 2021).

NYTT Område 3 - Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin (vi tar emot ansökningar löpande) 

Folkhälsomyndigheten har betonat vikten av fortsatt fysisk aktivitet för att främja hälsan. Om din förening har idéer på hur verksamheten för ungdomar kan anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns det möjlighet att söka Projektstöd. Det kan exempelvis handla om att bedriva utomhusträning och/eller onlineträning för målgruppen. Allt för att vi helt enkelt ska behålla ungdomarna inom idrotten och fortsatt vara fysiskt aktiva. 

 • Målgrupp: Ungdomar 13-25 år och aktivitetsledare.
 • Bidrag kan sökas för satsningar tills vidare under 2021.
 • Ansökningarna behandlas löpande och bidrag fördelas så länge det finns medel kvar i potten. 

Det kan även finnas avsatta medel för ändamålet att söka hos respektive RF/SISU-distrikt. Ta kontakt med er idrottskonsulent för mer information.

Kolla in exempel på projekt som fått medel via detta stöd 

Finns det något som vi inte kan få bidrag för inom ovanstående områden?

 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas alltså inte för lägerverksamhet.
 • Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel beviljas inte till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Projektmedel beviljas inte för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Vilka kriterier behöver vi uppfylla för att ta del av projektstödet?

 • Föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva ungdomsverksamhet.
 • Föreningen ska ha redovisat tidigare erhållna stöd (Idrottslyftet) i Idrottsmedelapplikationen.
 • Ansökan ska avse insatser framåt i tiden, och ansökan ska skickas in i god tid innan satsningens tänkta start.  Vi beviljar inte ansökningar där satsningen redan är genomförd.
 • Föreningen ska ha startat KIT. 
 • Diskutera gärna satsningen med er idrottskontakt från RF/SISU-distriktet innan ni söker projektstöd från Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

När kan vi ansöka om stöd?

Vi tar nu emot ansökningar löpande.

Hur ansöker vi om stöd?

Om ni tidigare år har ansökt om Idrottslyft så är det inga konstigheter, ni går tillväga precis på samma sätt som förut. Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.

Har ni aldrig sökt projektstöd från Korpen förut eller var det länge sedan sist? Ingen fara, här finns manualer kring hur ni går tillväga. Ni är även välkomna att kontakta Pär Ånell (This is a mailto link, 08-699 64 25) om ni har frågor om ansökningsförfarandet.  

Återrapport

Föreningar som beviljats bidrag för satsningar är även skyldiga att redovisa dessa inom given tidsram. För att veta när just din förening ska återrapportera beviljad satsning, se beslutsbrevet som skickas ut i samband med utbetalning av medel.

Icke redovisade satsningar leder i ett första skede till att föreningen ej beviljas nya medel och föreningen riskerar att bli återbetalningsskyldig.  

Finns det andra stöd att söka inom Projektstöd IF?

Inte hos oss, men kolla gärna hos ditt lokala RF/SISU-distrikt. De har bland annat uppdraget att fördela stöd inom området ”idrottsvaga områden”. Här kan din föreningsutvecklare även hjälpa dig vidare om du är osäker på vem din Idrottskontakt på RF/SISU är.


Stöd från föreningsutvecklare

Föreningsutvecklarna är gärna ett stöd i ert arbete att utforma en ansökan och diskutera eventuella idéer kring projekt. Kontaktuppgifter till just din förenings föreningsutvecklare hittar du här

Tidigare beviljade projekt

Idrottslyftsprojekt som beviljats för 2020 hittar du här och för 2018-2019 här.

Frågor och ytterligare information

Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd ungdomsidrott är du välkommen att kontakta:

Pär Ånell
Projektledare Projektstöd Ungdomsidrott
08-699 64 25
This is a mailto link

Skribent: Simon Ruuth
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996450
E-post: This is a mailto link

Se all info